TIN TỨC

Danh sách các sản phẩm OCOP tỉnh Bình Định tính đến hết ngày 31/12/2022

Danh sách các sản phẩm OCOP tỉnh Bình Định tính đến hết ngày 31/12/2022

UBND tỉnh công nhận thêm 32 sản phẩm OCOP năm 2021

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt II - năm 2021 thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bình Định.

Thông tin sản phẩm OCOP tỉnh Bình Định

Thông tin sản phẩm OCOP tỉnh Bình Định

Danh mục sản phẩm OCOP thị xã An Nhơn tính đến ngày 31/12/2021

Danh mục sản phẩm OCOP thị xã An Nhơn tính đến ngày 31/12/2021

DANH SÁCH TÊN MIỀN OCOP TRÊN CẢ NƯỚC ĐÃ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ

Công ty TNHH Dịch vụ và Công nghệ Sông Kôn, gửi tới quý khách hàng danh sách tên miền đẹp.