Chi tiết sản phẩm

DẦU PHỘNG CÔNG CHÍNH


Giá đang cập nhật
 
0 đã mua
  • -
  • +
Thêm vào giỏ hàng

Sản phẩm: DẦU PHỘNG CÔNG CHÍNH

Sản xuất và đóng chai tại: HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT DẦU PHỘNG CÔNG CHÍNH

Địa chỉ: Thôn Thái Thuận, Xã Cát Tài, Huyện Phù Cát, Bình Định

Sản phẩm đã được cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ số 4-2020-37870 ngày 16/09/2020

VIDEO SẢN PHẨM

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH - KIỂM ĐỊNH

Chỉ tiêu

phân tích

Kết quả Đơn vị Phương pháp
Màu sắc Màu vàng   Cảm quan
Mùi Mùi thơm đặc trưng của dầu phộng, không có mùi lạ
Vị Vị béo, không có vị lạ
Trị số axit (*) 0,48 mg KOH/g TCVN 6127:2010
Chất không tan trong hexan (*) KPH MDL = 0,01 g/100g Ref. TCVN 6125:2010
Các chất bay hơi ở 105o C(*) KPH MDL = 0,05 AOCS Ca 2c-25 (2009)
Trị số peroxit (*) 9,22 meq/kg Ref. AOAC 965.33
As (*)

KPH MDL = 0,05

mg/kg

HD.TN.062

(Ref. AOAC 2015.01) (ICP/MS)

Pb (*)
Hàm lượng xà phòng (*) KPH MDL = 0,003 g/100g FOSFA 29-30 (April 2010)

Tổng số vi sinh vật hiếu khí (*)

<10 CFU/g
g/L

TCVN 4884 - 1: 2015

(ISO 4833 - 1: 2013)

Tổng nấm men - nấm mốc (*)

TCVN 8275 -1: 2010

(ISO 21527 - 1: 2008)

Coliform (*)

TCVN 6848 : 2007

(ISO 4832 : 2007)

S.aureus (*) Ref . AOAC 975.55
E. coli (*)

TCVN 7924 - 2 : 2008

(ISO 16649 - 2 : 2001)

Salmonella spp (*) Định tính/25g

TCVN 10780 - 1: 2017

(ISO 6579 - 1: 2017)